§1. Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin świadczenia usługi drogą elektroniczną, zwany dalej Regulaminem, określa warunki korzystania ze spisu stron www.pierwszyportal.pl.

§2. Definicje

Użytkownik - osoba korzystająca ze spisu firm
Redaktorzy - zespół prowadzący i moderujący www.pierwszyportal.pl
Spis firm - serwis internetowy pod domeną www.pierwszyportal.pl
Serwis - strona internetowa zgłoszona do dodania do spisu firm

§3. Zgłoszenie strony do katalogu

Każdy użytkownik może zgłosić Serwis poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
Użytkownik wyraża zgodę na natychmiastową publikację Serwisu w Katalogu po spełnieniu przez niego wymagań z ustępu 1. Każde zgłoszenie jest moderowane przez Redaktorów.
Serwis zostanie dodany w ciągu 30 dni od momentu zgłoszenia, do spisu firm jeżeli spełnia następujące warunki:

- Adres domeny internetowej Serwisu jest prawidłowy i jego treść wyświetla się prawidłowo po wpisaniu go w przeglądarce.
- Kategoria w której został zgłoszony Serwis jest zgodna z treścią Serwisu.
- Nazwa firmy oraz wszelkie dane kontaktowe są zgodne z treścią Serwisu.


Zabronione jest dodawanie do spisu firm, Serwisów

- erotycznych.
- w budowie.
- łamiących polskie prawo.
- dotyczących hazardu, zakładów bukmacherskich, zarabiania za pomocą surfbar, getpaid, klikania w e-mail, viagry, leków na potencje i tym podobnych.
- niemających żadnej wartości, szczególnie serwisów z kilkoma artykułami na darmowej templatce z popularnego CMS'a ze słowem kluczowym w domenie!
- propagujących nienawiść i przemoc.
- w których przeważają reklamy nad treścią.
- zawierających wirusy, trojany lub szkodliwe oprogramowanie.
- stworzonych wyłącznie w celu manipulowania pozycjami stron w wyszukiwarkach tzw. zaplecz
- będących podstronami serwisu głównego.
- umieszczonych na darmowych serwerach hostingowych lub na bezpłatnych aliasach chyba że wyróżnia je wyjątkowo użyteczna treść.
- umożliwiających oglądanie różnego rodzaju mediów naruszających prawa autorskie osób trzecich, np. witryny z filmami online, wyszukiwarki mp3.
- będących subdomenami Serwisów, chyba że prezentują one odrebną, ciekawą treść lub tematykę.

Serwisy nie spełniające wymagań z §3 punkt 5. oraz Serwisy zawierające treści bądź linkujące do treści wymienionych w punkcie §3 punkt 6. będą odrzucane przez Redaktorów.
Serwisy w Katalogu, które zawierają treści wymienione w punkcie §3 punkt 6. bądź linkujące do nich, będą usuwane ze Spisu firm przez Redaktorów.
W przypadkach o których mowa w punktach §3 punkt 7. oraz §3 punkt 8. uiszczona wcześniej opłata, nie podlega zwrotowi.

§4. Zarządzanie Serwisem dodanym do Spisu firm.

Każdy Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Serwisu ze Spisu firm za pośrednictwem formularza znajdująceo się na stronie danego wpisu.

§5. Postanowienia końcowe

Każde zgłoszenie Serwisu do Spisu firm przez Użytkownika poprzedzone jest akceptacją Regulaminu.
Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji od www.pierwszyportal.pl, w tym materiałów reklamowych oraz informacji handlowych, na adres poczty elektronicznej podany przy zgłaszaniu Serwisu do Spisu firm.
Akceptacja Regulaminu oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych podanych w zgłoszeniu rejestracyjnym na potrzeby realizacji świadczenia przez www.pierwszyportal.pl. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, a także do odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Odwołanie zgody na ich przetwarzanie jest równoznaczne z usunięciem Serwisu ze Spisu firm przez Redaktorów.
Zgłaszanie reklamacji przez Użytkowników, a także zapytań, uwag i sugestii dotyczących Spisu firm, następuje za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, wskazywać przedmiot reklamacji i okoliczności ją uzasadniające. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Redaktorów w terminie 1-4 tygodni od ich zgłoszenia.
Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

>